Monday, Baisakh 6,2078  10am

कोरोना संक्रमण झन् भयावह: एकैदिन ३ सय २२ संक्रमित फेला, थप दुईको मृत्यु

loading

बाँकेमा कोरोना संक्रमण झन् भयावह बन्दै गएको छ। दिनहुँ संक्रमितको संख्या अत्यधिक रुपले बढिरहेको छ। वितेको २४ घण्टाभित्र नेपालगन्जका विभिन्न प्रयोगशालाबाट ३ सय २२ जना संक्रमित फेला परेका हुन्। कुल ६ सय ३२ जनाको स्वाब परिक्षण गर्दा १ सय ९४ जना पुरुष र १ सय २८ महिला गरी ३ सय २२ जना संक्रमित फेला परेको जिल्ला कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ।बाँकेमा कोरोना संक्रमण झन् भयावह बन्दै गएको छ। दिनहुँ संक्रमितको संख्या अत्यधिक रुपले बढिरहेको छ। वितेको २४ घण्टाभित्र नेपालगन्जका विभिन्न प्रयोगशालाबाट ३ सय २२ जना संक्रमित फेला परेका हुन्।


S.N SYMBOL COMPANY UNITS PRICE OPENING DATE CLOSING DATE STATUS VIEW
1 Jerry Horwitz Italy Bari Editor-in-chief 41 41 41
2 Janis Joplin Poland Warsaw Video Maker 39 39 39
3 Gary Winogrand Germany Berlin Photographer 37 37 37
4 Angie Smith USA San Francisco Teacher 52 52 52
S.N SYMBOL COMPANY UNITS PRICE OPENING DATE CLOSING DATE STATUS VIEW
1 Jerry Horwitz Italy Bari Editor-in-chief 41 41 41
2 Janis Joplin Poland Warsaw Video Maker 39 39 39
3 Gary Winogrand Germany Berlin Photographer 37 37 37
4 Angie Smith USA San Francisco Teacher 52 52 52
S.N SYMBOL COMPANY UNITS PRICE OPENING DATE CLOSING DATE STATUS VIEW
1 Jerry Horwitz Italy Bari Editor-in-chief 41 41 41
2 Janis Joplin Poland Warsaw Video Maker 39 39 39
3 Gary Winogrand Germany Berlin Photographer 37 37 37
4 Angie Smith USA San Francisco Teacher 52 52 52
S.N SYMBOL COMPANY UNITS PRICE OPENING DATE CLOSING DATE STATUS VIEW
1 Jerry Horwitz Italy Bari Editor-in-chief 41 41 41
2 Janis Joplin Poland Warsaw Video Maker 39 39 39
3 Gary Winogrand Germany Berlin Photographer 37 37 37
4 Angie Smith USA San Francisco Teacher 52 52 52
S.N SYMBOL COMPANY UNITS PRICE OPENING DATE CLOSING DATE STATUS VIEW
1 Jerry Horwitz Italy Bari Editor-in-chief 41 41 41
2 Janis Joplin Poland Warsaw Video Maker 39 39 39
3 Gary Winogrand Germany Berlin Photographer 37 37 37
4 Angie Smith USA San Francisco Teacher 52 52 52
S.N SYMBOL COMPANY UNITS PRICE OPENING DATE CLOSING DATE STATUS VIEW
1 Jerry Horwitz Italy Bari Editor-in-chief 41 41 41
2 Janis Joplin Poland Warsaw Video Maker 39 39 39
3 Gary Winogrand Germany Berlin Photographer 37 37 37
4 Angie Smith USA San Francisco Teacher 52 52 52
S.N SYMBOL COMPANY UNITS PRICE OPENING DATE CLOSING DATE STATUS VIEW
1 Jerry Horwitz Italy Bari Editor-in-chief 41 41 41
2 Janis Joplin Poland Warsaw Video Maker 39 39 39
3 Gary Winogrand Germany Berlin Photographer 37 37 37
4 Angie Smith USA San Francisco Teacher 52 52 52
 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा

 • Generic placeholder image

  वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

  शिक्षा